อุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับ RTX-1 BLACK&DECKER
2,464.00 บาท
3,080.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

BLACK&DECKER

รุ่น RT5100

อุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับ RTX-1

สายเอนเพื่อใช้งานในพื้นที่จำกัด หัวจับขนาด 3 มม.

ความยาว 80 ซม.

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น